Bij de Belastingdienst heeft u veel vragen gesteld over hoe u de afkoop van pensioen in eigen beheer moet verwerken in de aangifte loonheffingen. U wilde vooral weten of de hoge of lage Zvw van toepassing was op de afkoop en welke code aard inkomstenverhouding u moest gebruiken. Intern was hier ook veel onduidelijkheid over waardoor de Belastingdienst deze vragen niet kon beantwoorden.

Nu is er een antwoord gekomen op deze vragen. De antwoorden op bovenstaande en andere veelgestelde vragen over de afkoop van het pensioen in eigen beheer vindt u in dit bestand.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,