Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de no-riskpolis dan de Belastingdienst dacht. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 misschien verkeerd berekend voor middelgrote en grote werkgevers.

Voor Meer