Tag archief modelloonstaat

door100% Salarisverwerking B.V.

Model loonstaat 2021 beschikbaar

De Belastingdienst heeft het model voor de loonstaat 2021 gepubliceerd.
              
Hierop vermeldt u de gegevens die van belang zijn voor de loonheffingen.

Voor een loonstaat bestaat een voorgeschreven model. Deze vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.

U mag een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt. Hierop moet u wel duidelijk dezelfde gegevens vermelden die de Belastingdienst op de modelloonstaat vraagt.

U kunt ‘Model loonstaat 2021‘ downloaden via belastingdienst.nl.

PDF download 
Model loonstaat vanaf 2021.pdf
 

Meer informatie

Hoofdstuk 9 Handboek Loonheffingen
 
 

Wetsartikelen

artikel 28 Wet op de loonbelasting
artikel 7.2 Uitvoeringsregeling loonbelasting

Model loonstaat vanaf 2021

door100% Salarisverwerking B.V.

Model loonstaat 2020, beschikbaar!

Het ‘Model loonstaat 2020 ’ is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst.
           
Op deze loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

 
100 salarisverwerking 2020, loonadministratie
 
Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Dit doet u vóór de eerste loonbetaling. Voor een loonstaat heeft de Belastingdienst een model, waarop precies is aangegeven welke gegevens u moet opnemen.
 
U kunt de Model loonstaat 2020 downloaden hier onder of via belastingdienst.nl.
 
PDF download Model loonstaat 2020 pdf
 
 

Let op!

U mag een loonstaat gebruiken die afwijkt van het model. Deze moet tenminste de gegevens bevatten die de Belastingdienst op de modelloonstaat vraagt.
 
Meer informatie over de loonstaat leest u in hoofdstuk 9 Handboek Loonheffingen.
 
Wetsartikelen: Artikel 28 Wet LB, Artikel 7.2 Uitvoeringregeling LB

 
 
Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,