Model opgaaf gegevens voor loonheffingen

en Model loonstaat 2024 beschikbaar

De Belastingdienst heeft het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vanaf 2024’ en het ‘Model loonstaat vanaf 2024’ gepubliceerd. De modellen zijn uitgebreid met een vraag over het toepassen van de alleenstaande ouderenkorting.  

In het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vanaf 2024’ vindt u daarnaast een toelichting op de alleenstaande ouderenkorting.

Het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vanaf 2024 en het Model loonstaat vanaf 2024 vindt u op belastingdienst.nl en hier onder.

Downloaden loon staat 2024

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Op de loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

Voor loonstaten bestaat een voorgeschreven model. U kunt hier het model downloaden dat u kunt gebruiken vanaf 2024. U mag een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt, maar deze afwijkende loonstaat moet dan wel op een duidelijke manier ten minste de gegevens verschaffen die op de model loonstaat worden gevraagd.

Relevante informatie

Onderwerp 4 Nieuwsbrief Loonheffingen 2024

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,