Wel of geen opbouw van pensioen via de werkgever op loonstrook vermelden?

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staat dat de werkgever op de loonstrook moet vermelden of de werknemer wel of geen ouderdomspensioen heeft opgebouwd via de werkgever in de periode waar de loonstrook betrekking op heeft.

Voor Meer