De Belastingdienst heeft deze vraag gesteld aan loonadministrateurs

Voor een eenmalige ontslagvergoeding die de werknemer tijdens de dienstbetrekking ontvangt, gebruikt u de groene tabel bijzondere beloningen. Van de 625 deelnemers koos 80% voor deze juiste stelling.

Read More