Handreiking

Wanneer is sprake van overwerk voor de loonheffingen en moet u dit opgeven in de rubriek ‘Loon uit overwerk ’? In deze handreiking vindt u een aantal praktische voorbeelden. Ook leest u welke tabel u moet toepassen.

Voor Meer