Handreiking

Wanneer is sprake van overwerk voor de loonheffingen en moet u dit opgeven in de rubriek ‘Loon uit overwerk ’? In deze handreiking vindt u een aantal praktische voorbeelden. Ook leest u welke tabel u moet toepassen.

Voor de aangifte loonheffingen is sprake van overwerk als de werknemer meer uren werkt dan het aantal contracturen en waarvoor hij een opslag op het uurloon ontvangt.

U vermeldt in de rubriek ‘Loon uit overwerk’ het loon dat u voor het overwerk hebt uitbetaald inclusief de opslag. Het begrip ‘loon uit overwerk’ voor deze rubriek hangt dus samen met een opslag op het loon.

Voorbeelden

Hieronder vindt u 4 praktische voorbeelden.

Voorbeeld 1

De fulltime arbeidsduur is volgens de cao 36 uur per week. De werknemer werkt in een week 41 uur, dus 5 uur meer dan de cao-uren. Het uurloon voor die 5 extra uren is gelijk aan het uurloon van de reguliere uren. Dit loon is geen loon uit overwerk en geeft u niet aan in de rubriek ‘Loon uit overwerk’.


Voorbeeld 2

Het aantal contracturen van een werknemer is 36 uur. In een week werkt hij 38 uur. Voor deze 2 extra uren ontvangt hij een opslag van 25% op het normale uurloon. Het loon voor de extra uren is loon uit overwerk. U vermeldt dit loon inclusief de opslag in de rubriek ‘Loon uit overwerk’.


Voorbeeld 3

Een parttimer werkt gewoonlijk 21 uur per week. Hij werkt in een week 25 uur, dus 4 uur meer dan gewoonlijk. Het uurloon voor die 4 extra uren is gelijk aan het uurloon van de reguliere uren. Dit loon is geen loon uit overwerk voor de rubriek ‘Loon uit overwerk’.


Voorbeeld 4

Een werknemer werkt parttime. Hij heeft een contract voor 16 uur per week. In een week werkt hij 22 uur. Voor de 6 extra uren ontvangt hij een opslag van 25% op het normale uurloon. Dit loon inclusief de opslag is loon uit overwerk dat u invult in de rubriek ‘Loon uit overwerk’.

Geen overwerkloon

Ontvangt de werknemer loon voor overwerk zonder opslag, dan verwerkt u dit loon in de rubriek ‘Loon in geld’.

Tabel overwerkloon

Overwerkloon is tijdvakloon, maar u mag ook de tabel bijzondere beloningen gebruiken. Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van een opslag op het loon. Het overwerkloon blijft tijdvakloon, ook al past u de tabel bijzondere beloningen toe. Meer hierover leest u in paragraaf 9.3.6 Handboek loonheffingen.

Meer informatie

Wetsartikel

Artikel 26, lid 2 en 4 Wet op de loonbelasting

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,