De staatssecretaris heeft het besluit ‘Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis’ op 6 mei 2020 geactualiseerd. Aan het besluit zijn voor de loonheffingen 2 goedkeuringen toegevoegd: gebruikelijk loon en werkkostenregeling.

Voor Meer