De staatssecretaris heeft het besluit ‘Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis’ op 6 mei 2020 geactualiseerd. Aan het besluit zijn voor de loonheffingen 2 goedkeuringen toegevoegd: gebruikelijk loon en werkkostenregeling.


Het besluit van 6 mei 2020 is een actualisatie van het besluit van 22 april 2020. Hieronder leest u welke goedkeuringen voor de loonheffingen zijn toegevoegd.

Gebruikelijk loon (onderdeel 6.3)

Het gebruikelijk jaarloon voor een aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2020 evenredig verlagen aan de omzetdaling. In het besluit staat hoe u het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 berekent:
Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Voor deze goedkeuring gelden de volgende 3 voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.
  • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Werkkostenregeling (onderdeel 6.3)

In 2020 is de vrije ruimte 3% bij een fiscale loonsom tot en met € 400.000 per werkgever. Boven een fiscale loonsom van € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%.

Meer informatie

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,