30%-regeling 2021

Controleer of het loon van een (buitenlandse) werknemer die gebruikmaakt van de 30%-regeling voldoet aan de inkomensnorm van 2021. Is dit niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari.

Voor Meer