Voor levenslooptegoed, dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, is het fictieve genietingsmoment 1 november 2021. Op die datum wordt de werknemer geacht het levenslooptegoed te genieten.

Voor Meer