Voor levenslooptegoed, dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, is het fictieve genietingsmoment 1 november 2021. Op die datum wordt de werknemer geacht het levenslooptegoed te genieten.

We wijzen u op een handreiking die we eerder hebben geplaatst in februari 2021. Hierin leest u hoe de salarisprofessional van de levensloopinstelling dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen en wat de gevolgen zijn voor de (ex-)werknemer.

Meer informatie vindt u in Opname levenslooptegoed 2021 via levensloopinstelling.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,