Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

afgeschaft vanaf 2023

Vanaf 2023 mag u het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) niet meer vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Voor Meer