Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

afgeschaft vanaf 2023

Vanaf 2023 mag u het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) niet meer vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

U moet het gebruikelijk loon dan vaststellen op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De doelmatigheidsmarge van 25% vervalt per 2023. 

Een ab-houder moet een loon in aanmerking nemen dat het hoogste is van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (tot en met 2022 was dit 75%).
  2. het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap.
  3. een minimumbedrag. Voor 2023 is dit € 51.000. 

Vaststellingsovereenkomst

Hebt u met de Belastingdienst in een vaststellingsovereenkomst (vso) een afspraak vastgelegd over de hoogte van het gebruikelijk loon, die geldt tot na 2022? Dan stelt u voor 2023 het gebruikelijk loon vast op 100% van het loon dat in de vso is vastgelegd, dus zonder toepassing van de doelmatigheidsmarge. Maar als er relevante wijzigingen zijn in de situatie die kunnen leiden tot een ander gebruikelijk loon, moet u daarvan uitgaan. 

Vooroverleg

Wilt u vooraf met de Belastingdienst overleggen over de hoogte van het gebruikelijk loon? Gebruik dan het formulier Verzoek vooroverleg en de Checklist Verzoek vooroverleg gebruikelijk loon. Dit helpt u om het verzoek goed en volledig in te dienen, waardoor de Belastingdienst het sneller in behandeling neemt. 

Meer informatie

Handreiking gebruikelijk loon

Bron

Onderwerp 8

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Het jaar 2023,overheid,uwv, belastingdienst,rvo,rechtspraak,kabinet,