Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo)

UWV houdt op maandag 11 april 2022 opnieuw een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Tijdens dit webinar informeert UWV u over deze nieuwe wet en de laatste ontwikkelingen, zoals het voorstel met betrekking tot de verhoging van de uitkering naar 70% van het dagloon.

Voor Meer