Invullen van code incidentele inkomstenvermindering

Hebt u tijdelijk minder dan 100% van het overeengekomen loon betaald? In deze handreiking leest u wanneer u de Code incidentele inkomstenvermindering moet gebruiken in de aangifte loonheffingen.

Voor Meer