Onbelaste reiskostenvergoeding eindelijk omhoog: 21 cent per kilometer in 2023

In 2023 en 2024 wordt er 200 miljoen voor uitgetrokken, blijkt uit de stukken. Dat geld zou volgens betrokkenen genoeg moeten zijn om op 21 en daarna 23 cent per kilometer uit te komen, al worden de precieze bedragen pas op Prinsjesdag vastgesteld.

Voor Meer