Onbelaste reiskostenvergoeding eindelijk omhoog: 21 cent per kilometer in 2023

In 2023 en 2024 wordt er 200 miljoen voor uitgetrokken, blijkt uit de stukken. Dat geld zou volgens betrokkenen genoeg moeten zijn om op 21 en daarna 23 cent per kilometer uit te komen, al worden de precieze bedragen pas op Prinsjesdag vastgesteld.

Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Die had in maart opgeroepen de vergoeding te verhogen, en uit de Voorjaarsnota blijkt dat er nu geld is gevonden om aan die wens tegemoet te komen.

Hoge brandstofkosten

In het coalitieakkoord was nog afgesproken dat de onbelaste reiskostenvergoeding pas in 2024 stapsgewijs omhoog zou gaan. Maar door de hoge brandstofprijzen drongen Kamerleden er bij het kabinet op aan de verhoging eerder door te voeren.

Aanvankelijk wilde de Kamer dat de onbelaste vergoeding al op 1 juli omhoog zou gaan. Het kabinet besloot echter om automobilisten tegemoet te komen door per 1 april de brandstofaccijnzen te verlagen. Daarnaast werd het btw-tarief op gas en elektriciteit verlaagd. Deze maatregelen zijn echter tijdelijk, en lopen in principe op 1 januari af.

Het is voor het eerst sinds 2006 dat de onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd. Dat er in de tussenliggende jaren nooit sprake was van enige indexatie, leidde tot grote frustratie bij mensen die een auto nodig hebben om op het werk te komen.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL