Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en arbeidsovereenkomst

Een uitzendbureau mag onder voorwaarden ook in 2022 de lage WW-premie toepassen voor een werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en een arbeidsovereenkomst heeft met uitzendbeding. Dit gold al voor 2021 en 2020.

Voor Meer