Sociale zekerheid en belastingplicht grensarbeiders

De corona-afspraken over sociale zekerheid van grensarbeiders zijn verlengd tot 1 januari 2023. De afspraken met België en Duitsland over de belastingpositie als gevolg van thuiswerken of thuiszitten vanwege corona zijn vervallen per 1 juli 2022.

Voor Meer