Sociale zekerheid en belastingplicht grensarbeiders

De corona-afspraken over sociale zekerheid van grensarbeiders zijn verlengd tot 1 januari 2023. De afspraken met België en Duitsland over de belastingpositie als gevolg van thuiswerken of thuiszitten vanwege corona zijn vervallen per 1 juli 2022.

Werkt een werknemer ook na 30 juni 2022 thuis? Dan mag u voor de sociale zekerheid blijven uitgaan van het land waar de werknemer normaal zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend. 

Voor de belastingplicht gelden vanaf 1 juli 2022 de normale regels van de belastingverdragen. Blijft een werknemer thuiswerken? Dan is het loon dat ziet op de thuiswerkdagen in het woonland belast. De belastingplicht van grensarbeiders die thuiswerken, moet u daarom opnieuw beoordelen.

Meer informatie

Brief regering: Voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,