Brutobedragen minimumloon en minimumjeugdloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen met 3,13% vanaf 1 juli 2023. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe bedragen.

Voor Meer