Kabinetsreactie rapporten Algemene Rekenkamer

en Auditdienst Rijk

De Tweede Kamer heeft op 24 juni 2022 een Kamerbrief ontvangen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen.

Voor Meer