Kabinetsreactie rapporten Algemene Rekenkamer

en Auditdienst Rijk

De Tweede Kamer heeft op 24 juni 2022 een Kamerbrief ontvangen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen.

De afschaffing van handhavingsmoratorium is een 1e stap om problemen rond schijnzelfstandigheid aan te pakken en te zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Na de zomer presenteert het kabinet een stappenplan zodat betrokkenen zich hierop kunnen voorbereiden. 

Daarnaast komt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de zomer met een hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt over verschillende maatregelen die het kabinet wil nemen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. 

Meer informatie

Persbericht
Kamerbrief
Rapport Algemene Rekenkamer: Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,