Verzorgt de werkgever een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Dan kan hij mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden, komt in aanmerking voor deze subsidie.

Vergoeding

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen, is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kan de werkgever een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700.

Aanvraagrondes

Er zijn 5 aanvraagrondes:

  • van 3 januari 2022, 9.00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17.00 uur
  • van 1 juni 2022, 9.00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17.00 uur
  • van 1 december 2022, 9.00 uur, tot en met 31 december 2022, 17.00 uur
  • van 1 juni 2023, 9.00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17.00 uur
  • van 1 december 2023, 9.00 uur, tot en met 31 december 2023, 17.00 uur

De werkgever vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Meer informatie vindt u op rvo.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,