Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Op overheid.nl is een internetconsulatie gepubliceerd over de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden.

Dit voorstel is één van de maatregelen waarmee het kabinet schijnzelfstandigheid wil tegengaan en meer ruimte wil bieden aan ondernemers.

In het wetsvoorstel staan de volgende maatregelen: 

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is op dit moment een open norm die door rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) wordt ingevuld. Het kabinet heeft daarom besloten de wetgeving rond ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek te verduidelijken. Hiervoor is de jurisprudentie bij elkaar gebracht en verwerkt in een toetsingskader. Bedrijven die iemand willen inhuren en werkenden kunnen zich richten op dit toetsingskader.

Rechtsvermoeden uurtarief

Daarnaast wil het kabinet dat er een rechtsvermoeden komt bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Als een werkende aannemelijk maakt dat er minder betaald wordt dan het geldende uurtarief, moet de werkgevende aantonen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.  

Het doel van de maatregel is om het voor werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt makkelijker te maken om een arbeidsovereenkomst op te eisen bij de werkgevende en indien nodig bij de rechter. 

Reageren

Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennisnemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving. U kunt tot en met 10 november 2023 reageren op de internetconsultatie op overheid.nl. 

Meer informatie hierover leest u op rijksoverheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,