Het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering. Dit staat in een nieuwe ‘V&A’ op de site van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

Een werkgever verstrekt een RVU-uitkering aan een werknemer die binnen een periode van 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De uitkering voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de RVU-drempelvrijstelling. Een dergelijke RVU-uitkering kan gecombineerd worden met een pensioenuitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling.


De volledige vraag met antwoord leest u op centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,