Telt verlof mee voor RVU-drempelvrijstelling?

In hoeverre de periode van verlof meetelt voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling, is afhankelijk van de vorm van het verlof. Dit leest u in een nieuwe V&A op de internetsite van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP).

Op basis van 3 voorbeelden geeft het CAP antwoord op de volgende vraag:

“In het kader van een RVU gaat een werknemer met verlof. Het betreft deels een opname van door de werknemer gespaard verlof en deels verlof dat door de werkgever in het kader van een RVU-regeling extra is toegekend ter overbrugging tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Het verlof eindigt op de AOW-leeftijd van de werknemer. Op dat moment gaat de werknemer met pensioen. In hoeverre telt de periode van verlof mee voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling?”

Het volledige antwoord vindt u op centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl.

Gerelateerd bericht

Versoepeling RVU-heffing

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,