Belastingplan 2024: maatregelen loonheffingen

Het Belastingplan 2024 is gepubliceerd op de internetsite van de Rijksoverheid. Hierin staan een aantal voorstellen voor wetswijzigingen die gevolgen hebben voor de loonheffingen en een toelichting daarop.

De belangrijkste maatregelen voor de loonheffingen staan hier onder.

Werknemers houden meer netto-inkomen over

Werknemers betalen in 2024 minder belasting over hun inkomen en houden netto meer over. Ook werknemers met een hoger inkomen gaan er volgend jaar op voorruit. Deze stijging is alleen minder dan bij werknemers met een lager inkomen.

De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,9% veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor betalen werknemers in 2024 minder belasting.

Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet wil het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 verhogen van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

Het kabinet stelt voor om vanaf 1 januari 2024 het verstrekken en vergoeden van een ov-kaart vrij te stellen van loonheffingen. Met een ov-kaart wordt hier een ov-abonnement of voordeelurenkaart bedoeld. Voorwaarde is dat de werknemer de ook zakelijk gebruikt.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een ov-kaart. De fiscale gevolgen zijn voor alle manieren gelijk. Gebruikt de werknemer het abonnement ook zakelijk? Dan hoeft de werkgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Een werkgever hoeft dan ook niet meer na te gaan of de vergoeding niet hoger is dan de echte kosten van zakelijk gebruik. 

Vrije ruimte werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere.

Stand van zaken wetsvoorstellen

Deze voorstellen zijn onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2024 en op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaan de wetswijzigingen in per 1 januari 2024.

Meer informatie op rijksoverheid.nl

Prinsjesdag: Belastingplan 2024
Belastingplanstukken 2024
Plannen kabinet om verstrekken en vergoeden van ov-kaart eenvoudiger vrij te stellen van loonheffing
Effecten belastingwijzigingen voor werknemers en gepensioneerden

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL