Overzicht met Kamerstukken

27 februari tot en met 29 maart 2023

De Belastingdienst Forum salarisverwerkers heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die voor u relevant kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Financiën (MvF) en het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) in de periode van 27 februari tot en met 29 maart 2023.

 • Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de inwerkingtreding van het Besluit IKV opnieuw is uitgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding ligt nu op 1 januari 2026. In de zomer vindt een weegmoment plaats of deze datum haalbaar is (SZW 27/2).
 • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op Kamervragen over vrijwilligers. Het kabinet vindt het afschaffen van de forfaitaire bedragen, zodat alleen werkelijke kosten vergoed kunnen worden, ongewenst. Betere voorlichting over de vrijwilligersregeling en uitleg van de doelstelling kan onduidelijkheid wegnemen (MvF 9/3).

  Ook minister Van Gennip en minister Schouten geven antwoord op Kamervragen over vrijwilligers (SZW 8/3).
 • Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over arbeidsomstandigheden van flitsbezorgers (SZW 14/3).
 • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer zijn bevindingen en reactie op het onderzoek ‘Tussenevaluatie fiscale regelingen emissieloze voertuigen en plug-in-hybrides’ (MvF 20/3).
 • Minister Van Gennip beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (SZW 23/3).
 • Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over Kamerstukken in het kader van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (SZW 23/3).

  Verder stuurt ze ook de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer (SZW 24/3).
 • De internetconsultatie van het wetsvoorstel dat leidt tot wijziging van Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is geopend (SZW 23/3).
 • Staatssecretaris Van Rij geeft de Tweede Kamer een update over de belastingheffing van inwoners van Nederland die een Duits pensioen ontvangen (MvF 29/3).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL