Overzicht Kamerstukken mei 2023

100% Salarisverwerking maakt regelmatig een overzicht met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Deze keer gaat het om publicaties van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) in de periode van 8 mei 2023 tot en met 25 mei 2023.

  • Minister Van Gennip informeert de Eerste Kamer over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar gedragsreacties bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen (SZW 8/5).
  • Minister Van Gennip biedt het Jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie over 2022 aan (SZW 8/5).
  • Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over een nieuwsbericht dat het aantal zzp’ers sterk stijgt (SZW 9/5).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer dat de ministerraad akkoord is met het initiatiefwetvoorstel rond de wijziging van de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (SZW 9/5).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over onderzoeken op het gebied van de WIA, ZW en de hybride verzekeringsmarkt voor deze wetten (SZW 11/5).
  • Minister Schouten biedt de nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen aan (SZW 17/5).
  • Minister Van Gennip geeft antwoord op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart (SZW 25/5).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL