Het programma van de Intermediairdagen 2021 is bekend. Net als vorig jaar vindt het evenement online plaats, van 6 tot en met 10 december 2021. Leden van de Belastingdienst Forum Salaris kunnen ook deelnemen.

De kennissessies voor de loonheffingen zijn:

  • Actualiteiten loonheffingen
  • Actualiteiten premieheffing
  • Definiëring begrip inkomstenverhouding
  • Auto
belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,

Actualiteiten loonheffingen

In het Belastingplan 2022 staat een voorstel voor een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Hoe gaat deze gerichte vrijstelling eruitzien?

Voor het inrichten van een werkplek thuis bestaan al gerichte vrijstellingen. De Belastingdienst vertelt u over de mogelijkheden.

Actualiteiten premieheffing

Weet u nog hoe het zit met de 30%-herzieningsregeling in de gedifferentieerde premie WW? Deze regeling is vanwege de coronamaatregelen 2 jaar uitgesteld. De Belastingdienst praat u bij.

Ook komt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds aan de orde. Hoe ziet de regeling eruit en hoe verwerkt u deze in de aangifte loonheffingen?

Definiëring begrip inkomstenverhouding

De inkomstenverhouding (IKV): wat is dit en wat verandert per 2023? Waarom zijn de wijzigingen voor een werkgever nu van belang? De Belastingdienst legt dit uit.

Auto

Deze sessie gaat over de actualiteiten uit het Belastingplan 2022.

Ook gaat de Belastingdienst in op de rol en verantwoordelijkheden van de salarisprofessional bij het juist en volledig toepassen van bijtellingen privégebruik auto.
Verder komt aan bod:

  • bijtelling inhuurkrachten (uitzendkracht of ingeleende zzp’er)
  • doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s
  • bepalen karakter van een rit

Inschrijven

Vanaf 25 oktober 2021 kunt u zich inschrijven via de Belastingdienst Forum Salaris. Hierover verschijnt nog een bericht.

Themapagina

De Belastingdienst Forum Salaris heeft een themapagina voor de Intermediairdagen 2021 opgericht. Daar vindt u informatie over alle sessies en stands op de informatiemarkt. Ook vindt u er een terugblik op de Intermediairdagen van vorig jaar.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,