Samenvatting Miljoenennota 2023

De invasie van Oekraïne zorgt wereldwijd voor grote onzekerheid

Economische groei en volop werkgelegenheid, maar zorgen om inflatie

Het kabinet komt met ondersteuning voor koopkrachtproblemen

Het kabinet komt met ondersteuning voor koopkrachtproblemen

Investeringen zijn noodzakelijk, maar de overheidsfinanciën moeten toekomstvast blijven

Investeringen zijn noodzakelijk, maar de overheidsfinanciën moeten toekomstvast blijven

Welvaart gaat over meer dan economische groei en materiële voorspoed

Welvaart gaat over meer dan economische groei en materiële voorspoed

We investeren in het Nederland van de toekomst

We investeren in het Nederland van de toekomst
We investeren in het Nederland van de toekomst
We investeren in het Nederland van de toekomst

Dilemma’s voor de toekomst

Dilemma’s voor de toekomst

Uitgaven en inkomsten Rijksbegroting 2023

Uitgaven en inkomsten Rijksbegroting 2023

Voor het geheel van de samenvatting Miljoenennota 2023 klik hier

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,