UWV heeft de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022’ gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet. Ook leest u hoe UWV deze premies heeft berekend.


De gegevens die van toepassing zijn bij de berekening van deze premies zijn vastgesteld in het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022’.

Premie WGA 2022

Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt van 0,78% in 2021 naar 0,84% in 2022.
De maximumpremie WGA is 3,36% en de minimumpremie 0,21%.

Premie Ziektewet 2022

Het gemiddelde percentage voor de Ziektewet in 2022 is vastgesteld op 0,68%. In 2021 was dit 0,58%.

De maximumpremie voor de Ziektewet is 2,72% en de minimumpremie 0,17%. Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 10,39%.

Loonsomgrens gewijzigd

Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer. Tot en met 2021 lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon. Voor 2022 geldt het volgende:

  • gemiddeld premieplichtig loon is € 35.300
  • grens kleine/middelgrote werkgever € 882.500
  • grens middelgrote/grote werkgever € 3.530.000

Beschikkingen Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt eind 2021 aan elke grote en middelgrote werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies en aan elke kleine werkgever een mededeling met de sectorale premies. Voor eigenrisicodragers zijn deze premies nihil.

Meer informatie

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,