Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

(versie september 2023)

Op de internetsite van Rijksoverheid is de septemberversie 2023 van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

In dit kennisdocument vindt u informatie over de wet- en regelgeving over de  premiedifferentiatie WW. Hieronder leest u welke hoofdstukken en vragen zijn aangepast:

  • inleiding
  • vraag 2.5 over wanneer de werkgever de lage WW-premie betaalt
  • hoofdstuk 3 over de stand van zaken van herziene standpunten
  • tekstuele wijzigingen in hoofdstuk 4 over de verwerking in loonaangiften en voorbeelden
  • vraag 4.4 over de verwerking van een werkgeversbetaling en WAZO samen met loon in de loonaangifte
  • vraag 5.1 over het herzien van de lage premie waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd
  • vraag 5.3 over overwerken tijdens de coronapandemie is verwijderd 

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW vindt u op rijksoverheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,