Vervanging PKIoverheid-certificaten

Digipoort gebruikt PKIoverheid-certificaten voor het ondertekenen en beveiligen van communicatie. In oktober en november 2022 vervangt Logius een aantal van deze certificaten, omdat de geldigheidstermijn verloopt. Onderneem op tijd actie, zodat Digipoort blijft werken.

U moet zelf actie ondernemen als uw software het nieuwe eindcertificaat niet automatisch vertrouwt. In dat geval moet uw software worden aangepast om het nieuwe eindcertificaat te vertrouwen. Neemt u bij vragen over deze aanpassing contact op met uw softwareleverancier. 

Om welke certificaten gaat het?

De certificaten die worden vervangen zijn:

Meer informatie

Kijk op de internetsite van Standard Business Reporting (SBR) voor meer informatie. Daar vindt u ook de datums waarop Logius de certificaten vervangt.

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,