Heeft de werkgever een voorschot ontvangen voor de 1e aanvraagperiode NOW1? Vergeet dan niet om een definitieve berekening aan te vragen bij UWV. Dit kan nog tot en met 31 oktober 2021.

Werkgevers die geen aanvraag doen voor een definitieve berekening lopen het risico dat ze het voorschot moeten terugbetalen. UWV stelt de tegemoetkoming dan vast op nul.

Werkgevers die een voorschot van de tegemoetkoming in loonkosten hebben ontvangen, moeten zelf de definitieve berekening van de betreffende NOW-periode aanvragen.

Definitieve berekening

In de definitieve berekening kijkt UWV naar het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom die het bedrijf heeft gehad over de betreffende periode. Op basis hiervan bepaalt UWV of de werkgever een (deel van) het voorschot moet terugbetalen of nog een nabetaling ontvangt.

Voor iedere aanvraagperiode NOW moet de werkgever een aparte definitieve berekening aanvragen.


Op uwv.nl leest u meer over de definitieve berekening en hoe u deze kunt aanvragen.

Gerelateerd bericht

Aanvraag definitieve berekening NOW 1 vanaf 7 oktober 2020

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL