Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Bovenwettelijke (extra) vakantiedagen

Als u meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantie-uren op. Uw werkgever mag u niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

Opbouw verlofdagen bij ziekte

Als u (gedeeltelijk) ziek bent, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door.

Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie, meldt u dat bij uw werkgever. De vakantiedagen waarop u ziek bent, raakt u niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. U spreekt met uw werkgever af om uw vakantie-uren een andere keer op te nemen.

Opbouw vakantiedagen bij onbetaald verlof, langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof

Bij onbetaald verlof bouwt u geen vakantiedagen op. Behalve als er sprake is van langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof. Daarbij bouwt u wel vakantiedagen op. Aanvullend geboorteverlof gaat in per 1 juli 2020. Lees meer over het aanvullend geboorteverlof op deze website.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,