Antwoorden op vragen over losse correcties

Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen.

Regelmatig publiceert de Belastingdienst een aantal van deze vragen met antwoorden die ook voor u interessant kunnen zijn. Deze keer zijn het 2 vragen en antwoorden over het indienen van losse correctieberichten.

Hieronder vindt u de antwoorden op 2 vragen.

1. Een werkgever verstuurt voor werknemer A over het voorgaande jaar 12 losse correctieberichten: voor elk tijdvak 1 losse correctie. Een maand later blijkt dat hij ook voor werknemer B alle 12 aangiften van vorig jaar moet corrigeren.
Moet de werkgever in de losse correcties voor werknemer B ook werknemer A vermelden?

In een losse correctie hoeft u geen inkomstenverhouding aan te leveren voor werknemers waarvoor niets is gewijzigd. Dat werkt hetzelfde als bij een aanvullende aangifte en bij een correctie bij een aangifte.

U mag andere, ongewijzigde inkomstenverhoudingen wel opgeven, maar die overschrijven dan de gegevens die al opgeslagen zijn in de polisadministratie. Dat leidt tot onnodige mutaties.

In het collectieve deel van de aangifte moet u altijd de collectieve gegevens van alle inkomstenverhoudingen opnemen.

2. Klopt het dat ik een maximaal aantal losse correctieberichten kan insturen?

Het klopt inderdaad dat de systemen van de Belastingdienst een beperkt aantal losse correctieberichten aankan. Als u meerdere aangiftetijdvakken van een voorgaand jaar wilt corrigeren, kunt u dit doen in 1 digitaal bericht.

Meer informatie

Paragraaf 14.2.4 Handboek Loonheffingen

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,