Ontwikkelt u software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. Wij bieden hiervoor ondersteuning, omdat wij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. De ondersteuning is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen in Apeldoorn, team Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO).

Hoe kunt u gebruikmaken van Belastingdienst diensten?

Onze diensten zijn alleen toegankelijk met een ondersteuningsabonnement. Dit abonnement is gratis. Wilt u gebruikmaken van het ondersteuningsabonnement? Meld u dan aan via het formulier op odb.belastingdienst.nl. Nadat u dit formulier hebt ingevuld en ingestuurd, nemen wij uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Zo nodig vragen we u nog om aanvullende informatie.

Na afhandeling van uw aanvraag voor een ondersteuningsabonnement sturen wij u een bevestiging via een e-mail waarin u uw inloggegevens vindt voor onze website en, als dat van toepassing is, voor onze testvoorziening, de ValidatieTestService (VTS).

Welke diensten biedt de Belastingdienst aan?

Met het ondersteuningsabonnement hebt u toegang tot de volgende diensten en faciliteiten:

Brochure Diensten aan softwareontwikkelaars

Meer informatie vindt u in de brochure Diensten aan softwareontwikkelaars. In deze brochure vindt u ook informatie over Standard Business Reporting (SBR). SBR is de standaard die de overheid gebruikt voor het aanleveren van financiële informatie. SBR houdt onder andere in: het gebruik van Digipoort, PKIoverheid-certificaten voor authenticatie, een afsprakenstelsel over inzending van berichten en ontvangen van retourberichten en XBRL als berichtformaat.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,