Bepalen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Wil de werkgever een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet u de fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Lukt dit niet en is de vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland?

Dan mag u voor de loonheffingen aannemen dat de verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. U gebruikt dan de loonbelastingtabel voor inwoners in Nederland.

Welke loonbelastingtabel u moet toepassen voor een werknemer, is onder andere afhankelijk van de fiscale woonplaats van die werknemer. De fiscale woonplaats is het volledige adres van de werknemer.

Als u weet wat de fiscale woonplaats is, weet u ook het fiscale woonland. Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een ‘derde land’. Oekraïne is zo’n derde land. Past u de tabel toe voor werknemers die wonen in een derde land, dan verrekent u minder loonheffingskorting dan bij de tabel voor werknemers die wonen in Nederland.

Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook de fiscale woonplaats is. U stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die u bekend zijn.

Welke loonbelastingtabel past u toe voor Oekraïense vluchtelingen?

Dat hangt ervan af of u de fiscale woonplaats kunt vaststellen.

U kunt de fiscale woonplaats vaststellen

Dan weet u ook het fiscale woonland. U past de loonbelastingtabel toe die daarbij hoort:

  • Is het fiscale woonland Oekraïne? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van een derde land.
  • Is het fiscale woonland Nederland? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van Nederland.

U kunt de fiscale woonplaats níet vaststellen

  • Verblijft de werknemer al ten minste 6 maanden in Nederland? En hebt u het volledige verblijfsadres van de werknemer in Nederland? Dan mag u er voor de loonheffingen van uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is en dat Nederland het fiscale woonland is. U past de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland.
  • In alle andere gevallen past u het anoniementarief toe.

Let op

Dit geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer.

Meer informatie leest u in paragraaf 2.3 en 29.1 Handboek Loonheffingen.

Bron: belastingdienst.nl

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,