Internetconsultatie Wet verbetering

zekerheid flexibele arbeidskrachten

Op overheid.nl is een internetconsulatie gepubliceerd over de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. U kunt reageren tot en met 4 september 2023.

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

Tijdelijke contracten

Het kabinet wil draaideurconstructies voorkomen. Na 3 jaar of na 3 aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moet de werkgever een vast contract aan te bieden als hij deze werknemer opnieuw in dienst neemt (ketenbepaling).

Oproepcontracten

Nulurencontracten worden afgeschaft. Er komen (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uren. De werkgever moet de werknemer ten minste voor deze uren inroosteren en stabiel betalen.

Er komt een norm voor extra beschikbaarheid, waarbij de werknemer buiten deze beschikbaarheid niet verplicht is om te komen werken. 

Uitzendkrachten

Ook wil het kabinet de positie van uitzendkrachten verbeteren. Uitzendkrachten en werknemers bij het inlenende bedrijf moeten hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk en gelijkwaardig worden behandeld. 

Uitzonderingen

Voor scholieren en studenten met een bijbaan gelden straks andere regels. Zij mogen op oproepbasis blijven werken. Er geldt geen ketenbepaling. Voor scholieren van 18 jaar en ouder en studenten met een bijbaan zal straks een korte onderbrekingstermijn van 6 maanden gelden. Dit laatste geldt ook bij uitzenden in zowel Fase A als Fase B.

Voor seizoensarbeiders kan bij cao kan een onderbrekingstermijn van 3 maanden worden afgesproken voor functies die de werknemer maximaal 9 maanden per jaar kan uitoefenen.

Meer informatie vindt u op internetconsultatie.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,