In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2022.

Wij verwijzen hierin naar het ‘Handboek Loonheffingen 2021’ (hierna: Handboek 2021). U vindt het Handboek 2021 hier en op belastingdienst.nl/loonheffingen.

aangiftebrief loonheffingen 2022, belastingdienst, Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, UWV 2022, Overheid 2022, RVO 2022, Premies 2022,

Het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ zullen we in 2022 zo snel mogelijk publiceren.

Tweede uitgave van de nieuwsbrief

In deze 2e uitgave is er informatie aangevuld. Onder ‘Nieuws’ op belastingdienst.nl/
loonheffingen leest u wat de aanvullingen en veranderingen in elke uitgave zijn.

Onderwerpen

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
 2. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof )
 3. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 4. Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
 5. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
  1. 5.1 Nieuwe rubrieken voor Arbeidsongeschiktheidsfonds
  2. 5.2 Code incidentele inkomstenvermindering
  3. 5.3 Arbeidsvoorwaardenbedrag
  4. 5.4 Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode
  5. 5.5 Code aard arbeidsverhouding
  6. 5.6 Code reden einde arbeidsovereenkomst
  7. 5.7 Nadere toelichting bij gebruik code loonbelastingtabel 999
 6. Wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 7. Wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 8. Wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met één jaar
 9. Wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 10. AOW-leeftijd in 2022

Pdf-Nieuwsbrief loonheffingen 2022

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,