Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 gepubliceerd

U kunt de 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’ downloaden. Ook de bijlage met tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2024 is beschikbaar.

In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

  1. verhoging van de normbedragen van de vrijwilligersregeling
  2. verhoging van de gerichte vrijstelling voor reiskosten
  3. aanpassing van de uurloongrens van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  4. aanpassing van de vrije ruimte werkkostenregeling
  5. minimumuurloon voor alle werknemers
  6. wijzigingen in de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen in deze 1e uitgave en wijzigingen uit het Belastingplan 2024 of andere wetten staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.

U kunt de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’ en de ‘Tarieven, bedragen en percentages loonheffingen vanaf 1 januari 2024’ downloaden op belastingdienst.nl.

U kunt hier de 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024‘ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

U kunt hier ook de bijlage met de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2024 downloaden.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,