De 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ is gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2022.

In deze 1e uitgave leest u meer over de volgende onderwerpen:

  • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
  • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
  • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
  • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
  • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit de nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2022 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2022 staan, in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. Zodra er een nieuwe uitgave verschijnt, leest u dat op 100% Salarisverwerking nieuwsberichten.

U kunt de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 downloaden via belastingdienst.nl.

Pdf-nieuwsbrief loonheffingen 2022 gepubliceerd

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,