De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. In deze uitgave zijn 4 nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn een aantal onderwerpen aangepast.

De Belastingdienst heeft de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • onderwerp 11: Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen
 • onderwerp 12: Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen
 • onderwerp 13: Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling
 • onderwerp 14: Wet langdurige zorg blijft onder Handels- en Samenwerkingsovereenkomst vallen

 De 3e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 kunt u hier downloaden of via belastingdienst.nl.

belstingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,

U kunt de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

U kunt ook de bijlage downloaden met daarin de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2022.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

De volgende onderwerpen zijn aanpast:

 • In onderwerp 2 hebben we de uitzondering toegevoegd als een startende werkgever tegelijkertijd de verkrijgende werkgever is wanneer de onderneming wordt overgedragen.
 • In onderwerpen 2 en 3 hebben we het woord ‘maximaal’ verwijderd.
 • In onderwerp 4 hebben we de manier toegevoegd waarop een werkgever zijn keuze aan de Belastingdienst kenbaar moet maken. Ook hebben we aangegeven waarom de werkgever deze keuze zelf moet melden.
 • In onderwerp 5.1 hebben we een fout uit de eerdere versie in een ‘Let op’ verbeterd. De code arbeidsverhouding 23 valt niet onder Aof hoog.
 • In onderwerp 5.3 hebben we een ‘Let op’ geplaatst waarin wij aangeven dat in de 1e uitgave stond dat ‘reserveringen voor arbeidskrachten op grond van de cao voor arbeidskrachten’ onder de rubriek ‘Arbeidsvoorwaardenbedrag’ vallen. Omdat we dit niet eerder gemeld hebben, kunt u deze reserveringen in 2022 in uw administratie verwerken op dezelfde manier waarop u dit in 2021 hebt gedaan.
 • In onderwerp 5.3 hebben we aan de definitie van ‘Extra periode salaris’ de voorwaarde toegevoegd dat er een onvoorwaardelijk recht op het salaris moet bestaan. We hebben het voorbeeld hiervan verwijderd omdat het tot onduidelijkheid leidde.
 • In onderwerp 5.5 hebben we een fout uit de eerdere versie verbeterd. Het gaat om de rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding’ en niet om ‘Code incidentele inkomstenvermindering’. Ook hebben we de uitleg van de codes 21 t/m 24 toegevoegd.
 • In onderwerp 6 hebben we het begrip ‘verschuldigde loonheffing’ vervangen om te verduidelijken wat hieronder valt.
 • In onderwerp 7 hebben we een zin toegevoegd die de bijtelling voor waterstofauto’s en auto’s met geïntegreerde zonnepanelen verduidelijkt.
 • In onderwerp 9 hebben we de uitleg over de evenredige toepassing van de 128-dagenregeling uitgebreid. Ook hebben we ons standpunt toegevoegd over de samenloop tussen vervoer vanwege de werkgever naar de vaste plaats van werkzaamheden en de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten.
 • We hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2022 verschijnt.
belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,