Webinar

UWV organiseert op 8 november 2021 een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Tijdens dit webinar wordt u geïnformeerd over deze nieuwe wet en wat dit betekent voor de werkgever en werknemer.

Het webinar vindt plaats op maandag 8 november 2021 van 14.00 tot 15.00 uur. Deelname is gratis.

Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 gaat de Wbo in. Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Hiervan kunnen zij 9 weken betaald opnemen. Dit moeten zij binnen 12 maanden na de geboorte van hun kind doen. Of binnen 12 maanden na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

De werknemer kan het verlof flexibel opnemen en krijgt over de 9 weken van het betaalde verlof 50% van het dagloon betaald. De werkgever vraagt hiervoor een uitkering aan bij UWV.

Meer informatie leest u op uwv.nl.

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,