Geen afzonderlijk bezwaar tegen een naheffingsaanslag

Hebt u bezwaar tegen verschillende onderdelen van een naheffingsaanslag loonheffingen? Vanaf 2023 hoeft u geen afzonderlijk bezwaar te maken tegen al die elementen.

In een naheffingsaanslag loonheffingen stelt de Belastingdienst naast het te betalen bedrag van de belasting of premies vaak ook andere zaken vast, zoals belastingrente en boete. 

Als u bezwaar hebt tegen het bedrag van de belasting of premies, hebt u dat meestal ook tegen de overige elementen van de aanslag. 

Vanaf 2023 geldt dat u niet meer afzonderlijk bezwaar hoeft te maken tegen al die elementen. Een bezwaar tegen één onderdeel ziet de Belastingdienst als een bezwaar tegen alle onderdelen. 

Dit geldt ook als u eventueel beroep tegen de uitspraak op uw bezwaar wilt instellen. 

Bron

Onderwerp 12 Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,