Het gaat om een werknemer

die de AOW-leeftijd heeft bereikt en uit dienst is.

Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst plaatst op FSA vragen en antwoorden die voor u interessant kunnen zijn.

Hieronder leest u het antwoord op de vraag hoe u een nabetaling verwerkt in de aangifte loonheffingen. Het gaat om een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en uit dienst is.

Vraag

Een werknemer is uit dienst en heeft in 2021 de AOW-leeftijd bereikt. Hij ontvangt in 2021 een bonus als nabetaling. Deze bonus ziet op de verzekerde periode in 2020.

 • Is de nabetaling over 2020 SV-loon in 2021?
 • Welke verzekeringsindicaties moet ik invullen?
 • Hoe zit het met het opgeven van de sectorcode?

Antwoord

De nabetaling is wel loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon) in 2021, maar er is geen verzekerings- of premieplicht.

 • Er is geen verzekeringsplicht omdat de werknemer uit dienst is. Hij is dan niet meer verzekerd.
 • Er is geen premieplicht omdat:
  – er geen loontijdvak is in 2021
  In dit jaar betaalt de werkgever alleen een bonus waarop de tabel bijzondere beloningen van toepassing is. Er is daarom geen (cumulatieve) heffingsruimte in verband met VCR.
  – de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt
  Hij is dan niet meer premieplichtig.

De nabetaling verwerkt u als volgt in de aangifte:

 • U vult de gegevensgroep Sector niet in.
 • U vermeldt de nabetaling wel als Loon SV.
 • Alle premierubrieken vult u met € 0.

Toelichting

Er is een onderscheid tussen verzekeringsplicht en premieplicht. Verzekeringsplicht moet u met indicaties invullen in de aangifte loonheffingen. Voor premieplicht zijn geen indicaties.

Het kan zijn dat er wel verzekeringsplicht en geen premieplicht is. Andersom kan ook.

Als er verzekeringsplicht is, of premieplicht, of beide, dan moet u de gegevens van de gegevensgroep Sector opgeven.

In de Gegevensspecificaties 2021 vindt u op bladzijde 111 meer informatie over de rubriek ‘Loon SV’.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,